QOOUNR^oCIYNu45N
Members of the Tour to Kota bharu@iQOOUj
Kondo Yasuhiko
Egawa Masanobu
Yamazaki Koichi
Yamamoto Hiroshi
Nakamura Toshiyuki
Tsuchida Hiroshi
Sorimachi Mitsuo
Sorimachi Satomi
sno֖߂
Banba Shoichi
Kondo Kumiko
Endo Tsutomu
Company Name
SEIKODOYAKKYOKU CO.,LTD
Address
1-17-23 KOBARI NIIGATASHI
NIIGATA 950-2022 JAPAN
Tel/Fax
TEL 025-233-4645
FAX 025-266-1774
mobile
090-3333-592
email
Seiko.d.t1921@drugtops.com
Company Name
ENDO BEIKOKU CO.,LTD
Address
3-3 HUNAECYO NAGAOKASHI
NIIGATA 940-0073 JAPAN
Tel/Fax
0258-32-1715/0258-35-5434
mobile
090-3343-3991
email
postmaster@endorice.co.jp
Company Name
TOHOKUSETSUBIKOGYO CO.,LTD
Address
7-1-21 NAKAJIMAMACHI NAGAOKASHI
NIIGATA 940-0094 JAPAN
Tel/Fax
0258-33-6895/0258-34-6362
mobile
090-3145-2106
email
egawa@m2.nct9.ne.jp
Company Name
NAGAOKASUPURINGS CO.,LTD
Address
209-6 KITAZONOMACHI NAGAOKASHI
NIIGATA 940-0014 JAPAN
Tel/Fax
0258-24-6822/0258-24-3645
mobile
090-3147-2663
email
nsprings@rose.ocn.ne.jp
Company Name
YAMAMOTOSEISAKUSHO CO.,LTD
Address
2-OTSU705 OZUMIMACHI NAGAOKASHI
NIIGATA 940-2146 JAPAN
Tel/Fax
0258-47-3899/0258-47-3898
mobile

email
Company Name
LEOSIGN CO
Address
4-108-5 OJIMAHONCHO NAGAOKASHI
NIIGATA 940-2112 JAPAN
Tel/Fax
0258-28-2128/0258-28-2133
mobile
090-8585-5680
email
leosign@juno.ocn.ne.jp

Company Name
SANKEITOSO CO.,LTD
Address
163-5 NAGAKURAMACHI NAGAOKASHI
NIIGATA 940-0826 JAPAN
Tel/Fax
0258-33-3458/0258-36-0789
mobile
090-3148-3741
email
sankei@nct9.ne.jp
Company Name
KAJIKATSUSYOKAI CO.,LTD
Address
2865 SIMOGEJOMACHI NAGAOKASHI
NIIGATA 940-0011 JAPAN
Tel/Fax
0258-24-8899/0258-24-3362
mobile
090-1653-4621
email
mail kajikatu@s3.dionne.jp
Company Name
KAJIKATSUSYOKAI CO.,LTD
Address
2865 SIMOGEJOMACHI NAGAOKASHI
NIIGATA 940-0011 JAPAN
Tel/Fax
0258-24-8899/0258-24-3362
mobile

email
kajikatu@s3.dionne.jp
Company Name
BANBAKOGYOSHO CO.,LTD
Address
KO368-2 KAMINOZOKIMACHI NAGAOKASHI
NIIGATA 940-2033 JAPAN
Tel/Fax
0258-46-2637/0258-46-3168
mobile

email
sbanba@adeam.ocn.ne.jp
Company Name
SEIKODOYAKKYOKU CO.,LTD.
Address
1-17-23 KOBARI NIIGATASHI
NIIGATA 950-2022 JAPAN
Tel/Fax
025-233-4645/025-266-1774
mobile

email
Seiko.d.t1921@drugtops.com
Treasurer of Nagaoka-Aoshi LC
Immediate past president Nagaoka-Aoshi LC
The president of Nagaoka-Aoshi LC